miniraty.pl

Zaoferuj swoim Klientom prosty i tani sposób płatności ratalnej.

Co zyskujesz na współpracy z nami ?

Oferujesz płatności ratalne

Wprowadź możliwość płatności ratalnej i zwiększ sprzedaż swojej firmy. Liczba Twoich Klientów znacznie się powiększy.

Klient wybierze droższy produkt

Umożliwiając płatności ratalne, Twoi Klienci o wiele chętniej będą sięgali po droższe towary lub usługi z Twojej oferty. Płatność ratalna nie nadwyręża domowego budżetu tak bardzo, jak większa jednorazowa płatność.

Szybki proces sprzedaży pożyczki

Szanujemy Twój czas i Twoich Klientów. Dlatego proces sprzedaży pożyczki został maksymalnie zautomatyzowany i uproszczony.

Opłacamy zakup Twojego Klienta

Niezwłocznie opłacamy zakup Twojego Klienta w całości. Ty otrzymujesz gotówkę za sprzedany towar/usługę oraz dodatkowo prowizję od nas za sprzedaną pożyczkę.

Wysoka stawka prowizyjna

Za każdą sprzedaną pożyczkę otrzymasz wysoką prowizję. Wypłaty przyznanych prowizji dokonujemy nawet w kilka dni po zakończonym okresie rozliczeniowym.

Funkcjonalna Strefa Partnera

W Strefie Partnera będziesz miał możliwość kalkulacji rat i generowania umowy pożyczki, sprawdzenia statusów sprzedanych pożyczek i wglądu w nie oraz podglądu statystyk sprzedaży.

Często zadawane pytania

 • 1. Jak rozpocząć współpracę z Miniratami ?

  Aby dołączyć do grona naszych Partnerów, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie: miniraty.pl/wspolpraca/.

 • 2. Czy współpraca z wami jest płatna ?

  Nie pobieramy od naszych Partnerów żadnych pieniędzy za współpracę (opłat, kaucji, przedpłat, itp.). To wyłącznie my jesteśmy stroną przekazującą pieniądze, z tytułu wypracowanych prowizji, w oparciu o umowę o współpracy.

 • 3. Ile trwa rozpatrzenie propozycji nawiązania współpracy ?

  Propozycję nawiązania współpracy rozpatrujemy w ciągu 2 dni roboczych. Zawsze informujemy o naszej decyzji, również odmownej.

 • 4. Kto może nawiązać z wami współpracę ?

  Do współpracy zapraszamy wszystkich agentów ubezpieczeniowych oraz Osoby Wykonujące Czynności Agencyjne, warsztaty samochodowe, placówki medyczne oraz ośrodki organizujące kursy na prawo jazdy.

 • 5. Ile mogę zarobić ?

  Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne, stanowiące procent kwoty udzielonej pożyczki. Za każdym razem gdy podpiszesz z Klientem umowę pożyczki w systemie Miniraty, a Klient dokona spłaty pierwszej raty, Ty otrzymasz od nas określony procent kwoty udzielonej pożyczki.

 • 6. Jak wypłacane jest wynagrodzenie prowizyjne ?

  Wynagrodzenie prowizyjne wypłacane jest w całości, na żądanie Partnera, złożone w Strefie Partnera. W danym miesiącu, Partner może zlecić wypłatę wszystkich prowizji nabytych w miesiącu poprzednim. Podstawę wypłaty stanowi faktura, wystawiona przez Partnera, na podstawie przekazanego mu raportu prowizyjnego. Wysokość należnych prowizji wraz ze szczegółowymi statystykami sprzedażym dostępne są w Strefie Partnera.

 • 7. Czy w procesie sprzedaży Minirat mogę liczyć na waszą pomoc ?

  Każdemu z naszych Partnerów przydzielamy stałego opiekuna, który w razie pytań lub problemów, będzie do jego dyspozycji telefonicznej oraz mailowej. Ponadto zapewniamy szkolenia produktowe oraz zestaw materiałów marketingowych.

 • 8. Co to jest „Strefa Partnera” ?

  Jest to miejsce przeznaczone dla naszych Partnerów oraz ich pracowników. W „Strefie Partnera” znajdują się informacje oraz narzędzia do śledzenia i optymalizowania osiąganych wyników sprzedażowych, kalkulacji rat, tworzenia umowy pożyczki dla Klienta oraz lista wszystkich podpisanych i zapisanych umów Partnera i jego pracowników.

 • 9. Na jakie ubezpieczenia udzielane są Miniraty ?

  Finansujemy wszystkie polisy ubezpieczeniowe opłacane w cyklu rocznym, tj. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i firmowe.

Close

Rozpocznijmy współpracę już teraz!

Aby zostać partnerem miniraty.pl, należy wypełnić poniższy formularz, a my niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą:

Informacja: Twoje dane będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie lub skontaktowania się z Tobą.
Ta strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie zbierają informacje o wizytach na stronie internetowej, pomagają poprawić funkcjonowanie strony internetowej oraz zapewniają ofertę odpowiedniej treści i powiadomienia handlowego. Kontynuując sesję przeglądarki lub naciskając przycisk "Akceptuję", potwierdzasz, że zgadzasz się na używanie plików cookie. Możesz anulować swoją zgodę w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki i usuwając zapisane pliki cookie. Prosimy zapoznać się z naszą polityką wykorzystywania plików cookie.
Akceptuję

Formularz kontaktowy

Wysyłasz wiadomość do:

Wpisz wynik działania w celu potwierdzenia, że nie jesteś robotem:
Twoje dane będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie lub skontaktowania się z Tobą.
POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania serwisu miniraty.pl (dalej "Serwis") jest Nordbaltica Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000751832, NIP 701-08-73-213, REGON 381502261, kapitał zakładowy 200 000 złotych.


II. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązującego prawa, w sposób realizujący postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO").

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o użytkownikach Serwisu (dalej "Użytkownicy") i ich zachowaniu, następuje poprzez dobrowolne wprowadzanie danych przez Użytkowników w formularzach i okienkach logowania zamieszczonych w Serwisie, zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies oraz gromadzenie logów serwera www.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, przeglądarka internetowa, typ urządzenia, system operacyjny). Dane pozyskane od Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub  będzie to uzasadnione przepisami prawa bądź będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać osobom trzecim swoich danych do logowania do Konta Użytkownika, ponosząc wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niedopełnienia tego obowiązku.


III. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
a) podjęcia działań przed utworzeniem Konta Użytkownika oraz w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze nałożonych przepisami obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) w pozostałych prawnie dopuszczalnych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług oraz dochodzeniem roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celach wskazanych w treści zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu świadczenia usługi Konta Użytkownika przez okres związany z przedawnieniem roszczeń, jak również przez okres przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.


IV. ODBIORCY DANYCH

Administrator świadcząc usługi w ramach Serwisu korzysta z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych zewnętrznym odbiorcom danych takim jak firmy hostingowe, firmy odpowiedzialne za wysyłanie komunikatów SMS i wiadomości e-mail, kancelarie prawne oraz biura rachunkowe. Ponadto Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników uprawnionym organom państwowym oraz organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadkach w których jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa.


V. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi będącemu podmiotem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) przenoszenia swoich danych osobowych.

Administrator dokłada należytej staranności aby ułatwić realizację powyższych uprawnień, jednocześnie wskazując, iż nie zawsze mają one charakter absolutny, a ich realizacja może być uzależniona od szczególnych okoliczności danej sprawy. Realizacja powyższych  uprawnień powinna odbywać się poprzez wysłanie stosownego wniosku drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na adres siedziby Administratora.

Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku ze szczególną sytuacją Użytkownika. Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności Użytkownika, lub jeśli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania w tym celu.

Użytkownik, który uważa iż jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. państw trzecich).


VII. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

W celu wykonania swoich praw oraz uzyskania informacji na temat ochrony danych osobowych, możesz skierować stosowne żądanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres: [email protected].


VIII. POLITYKA COOKIES

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
b) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

REGULAMIN SERWISU MINIRATY.PL


§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, następujące wyrażenia oznaczają:
a) Administrator (zwany również "Administratorem Danych Osobowych") – Nordbaltica Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000751832, NIP 701-08-73-213, REGON 381502261, kapitał zakładowy 200 000 złotych.
b) Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://miniraty.pl lub innym adresem wybranym przez Administratora. Serwis obejmuje w szczególności system teleinformatyczny Administratora, obejmujący zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwych dla danego rodzaju sieci urządzeń końcowych.
c) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu.
d) Konto Użytkownika – wyodrębniona część Serwisu, przeznaczona dla jego zarejestrowanych Użytkowników.
e) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika oraz zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika, konstytuując między Administratorem i Użytkownikiem prawnie wiążącą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
f) Usługi – usługi świadczone w ramach Serwisu przez Administratora drogą elektroniczną, polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika.


§2 Postanowienia ogólne

1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.
2. Usługi świadczone w ramach Serwisu są świadczone nieodpłatnie, chyba że strony postanowiły co innego na mocy odrębnie zawartej umowy.
3. Użytkownik akceptuje Usługi takimi jakie są. Administrator, z zachowaniem należytej staranności, podejmuje zasadne działania mające na celu zapewnienie nieprzerwanego dostępu do Usług, jednak zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnym momencie zakresu, dostępności oraz sposobu i szybkości realizacji Usług, z zachowaniem praw Użytkownika nabytych w związku z zawartą umową.
4. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest postępować zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
5. Zakazane jest wykorzystywanie Usług w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Administratora, Użytkowników lub innych osób trzecich. W szczególności zakazane jest dostarczanie, publikowanie, przesyłanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
6. Administrator może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika przepisów obowiązującego prawa, Regulaminu, praw Administratora lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.


§3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (np. Mozilla, Opera, Chrome) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi Java Script oraz Cookies
2. Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którymi posługuje się Użytkownik, zostały określone w Polityce Prywatności.


§4 Odpowiedzialność

1. Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) brak dostępu przez Użytkownika do Internetu i związaną z tym niemożliwość korzystania przez niego z Serwisu, jak również za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niewłaściwych parametrów technicznych po stronie Użytkownika;
b) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie loginu i hasła Użytkownika;
c) sposób korzystania z Serwisu oraz związane z tym skutki, w tym w szczególności za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności jej użytkowania, zarówno w okresie obowiązywania Regulaminu, jak i po jego wygaśnięciu;
d) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony loginu i hasła do Konta Użytkownika, przed dostępem osób trzecich, ponosząc odpowiedzialność za szkody wynikłe z uchybienia temu obowiązkowi.


§5 Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora Danych Osobowych odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.


§6 Prawa autorskie

1. Serwis wraz z jego układem i zawartością graficzną oraz tekstową objęty jest prawami autorskimi Administratora.
2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu oraz jego objętych prawami autorskimi elementów, w zakresie wykraczającym poza prawnie dozwolony użytek wynikający z przepisów prawa autorskiego.


§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Administratora należy składać drogą elektroniczną lub listownie, na adresy wskazane w zakładce kontakt.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, identyfikator nadany w trakcie korzystania z Usługi oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji.
3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
4. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Ewentualne spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem mogą być rozstrzygane na drodze pozasądowej przez Rzecznika Finansowego (http://rf.gov.pl/polubowne).

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.
2. Administrator uprawniony jest do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.
3. W razie wątpliwości należy poczytywać, iż informacje umieszczane na stronach Serwisu nie stanowią oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, pożyczki, udzielania porad finansowych lub inwestycyjnych, ani rekomendacji o jakimkolwiek charakterze. Treści zawarte na stronach Serwisu służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Żadne z postanowień Regulaminu nie może ograniczać praw konsumentów wynikających z prawa właściwego dla jurysdykcji konsumenta. W razie wątpliwości poczytuje się, iż wszelkie prawa konsumentów wynikające z obowiązujących ustaw konsumenckich, zostały inkorporowane do treści Regulaminu.

Skontaktuj się z nami:
Telefon: (+48) 732 521 521 (opłata zgodna z taryfą operatora)
E-mail: [email protected]
WWW: miniraty.pl


Nasze godziny pracy:
Dni robocze: 8:00 — 16:00
Weekendy: zamknięte


Dane firmy:
Nordbaltica Polska sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warsaw, Poland
NIP 701-08-73-213, REGON 381502261
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751832
Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł

Kontakt dla mediów: [email protected]

 • 1. Czym są Miniraty ?

  Miniraty to system płatności ratalnych, umożliwiający rozkładanie jednorazowych wydatków, na niskie i dogodne do spłacenia raty. Pokrywamy z góry kwotę wskazanego przez Ciebie wydatku, dzięki czemu nie musisz odkładać w czasie swoich pilnych potrzeb, tylko dlatego, że nie jesteś w stanie zapłacić za nie jednorazowo "z góry". Wiemy, że czasem jeden większy wydatek, potrafi mocno nadwyrężyć domowy budżet. Dlatego dajemy Ci możliwość, podzielenia go na od 3 do 11 rat.

 • 2. Jakie wydatki finansujecie ?

  Finansujemy wyłącznie wydatki na wybrane usługi i towary, sprzedawane przez naszych zaufanych Partnerów. Wśród finansowanych wydatków znajdują się:
  - ubezpieczenia,
  - usługi warsztatowe,
  - zabiegi medyczne,
  - kursy prawa jazdy.

  Lista współpracujących z nami Partnerów, znajduje się na naszej stronie. Jeżeli Twój agent ubezpieczeniowy, placówka medyczna, szkoła nauki jazdy lub warsztat samochodowy nie oferuje jeszcze Minirat, to koniecznie zachęć ich do kontaktu z nami!

 • 3. Na ile rat mogę rozłożyć mój wydatek ?

  Miniraty pozwalają rozłożyć finansowany wydatek na od 3 do 11 rat.

 • 4. Jaka jest maksymalna kwota finansowania ?

  Maksymalna kwota finansowanego wydatku, bez zaświadczeń i weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej, wynosi 3.000,00 PLN. W przypadku wydatków przekraczających 3.000,00 PLN, konieczna jest dodatkowa weryfikacja Klienta w BIK.

 • 5. Ile kosztują Miniraty ?

  Mniej niż mogłoby się wydawać! Korzystając z własnej sieci sprzedaży partnerskiej, Miniraty zyskują premie za zaufanie oraz budowę długoterminowych relacji. W efekcie, jesteśmy w stanie oferować raty na najniższym poziomie cenowym, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi Klienta.

  Ostateczny koszt Minirat zależny jest zawsze od wysokości finansowanego wydatku oraz ilości rat. Nasz Partner przed podpisaniem umowy przekaże Ci wszystkie informacje o kosztach umowy oraz o RRSO.  Pamiętaj, że spłacając wszystkie raty w terminie otrzymasz od nas zniżkę, obniżającą wysokość ostatniej raty o 10%!

 • 6. Czego potrzebuję by podpisać z wami umowę ?

  Do podpisania z nami umowy potrzebne będą:
  - Dowód osobisty (weryfikacja tożsamości),
  - Oryginał dokumentu księgowego (np. polisa ubezpieczeniowa, faktura, rachunek, itp.), który chcesz z nami spłacić w ratach,
  - Telefon komórkowy, na który zostanie wysłana wiadomość sms z kodem weryfikacyjnym.

 • 7. Kiedy dokonacie płatności za wskazany przeze mnie wydatek ?

  Płatności dokonamy niezwłocznie, po otrzymaniu i weryfikacji skanu dokumentów od naszego Partnera, u którego podpisałeś umowę Miniraty (np. u agenta ubezpieczeniowego, w warsztacie samochodowym, placówce medycznej). W przypadku najmniejszych opóźnień, natychmiast skontaktujemy się z obsługującym Ciebie Partnerem. W większości przypadków, płatności dokonywane są w dniu podpisania umowy, przelewem bankowym na rachunek podany w umowie. Potwierdzenie dokonania przelewu zostanie wysłane mailem.

  Umowa Miniraty lub wydruk maila powiadamiającego o dokonaniu płatności, są wystarczającym dowodem opłacenia wskazanego przez Ciebie wydatku (dla np. policji, firmy leasingowej, instytucji kredytującej samochód, itp.).

 • 8. Czy mogę spłacić raty wcześniej ?

  Oczywiście, jest to możliwie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W celu wcześniejszej spłaty pożyczki, należy się z nami skontaktować telefonicznie albo mailowo i wspólnie uzgodnimy odpowiedni termin spłaty. Po uzgodnieniu terminu spłaty pożyczki, obliczymy dla Ciebie dokładną kwotę spłaty i przekażemy Ci ją telefonicznie lub mailowo. Spłacając całą kwotę wcześniej, poniesiesz tylko część kosztów, ponieważ płacisz tylko za wykorzystany okres finansowania.

 • 9. Co w sytuacji, gdy sprzedam lub planuję sprzedać samochód ?

  Sprzedałeś lub planujesz sprzedać pojazd, którego ubezpieczenie finansujesz Miniratami ? W takim wypadku musisz się zdecydować na jeden z poniższych wariantów:

  a) Będziesz w dalszym ciągu opłacał raty, zgodnie z harmonogramem spłat, aż do zakończenia okresu umowy Miniraty.
  b) Dokonasz wcześniejszej, jednorazowej spłaty kwoty nieopłaconych rat.
  c) Dokonasz cesji rat na nabywcę pojazdu, na co nabywca musi wyrazić zgodę. Aby skorzystać z tego rozwiązania, musisz się z nami skontaktować jeszcze przed sprzedażą pojazdu.

 • 10. Ubezpieczyciele też oferują raty. Dlaczego to was mam wybrać ?

  Większość towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia rozłożenie ubezpieczenia OC i AC wyłącznie na 2 lub maksymalnie 4 raty. Opcja ta jest jednak często zależna od wybranego zakresu ubezpieczenia i powoduje automatyczne zwiększenie ceny polisy, co najmniej o kilkanaście procent.

  Miniraty umożliwiają rozłożenie wydatku nawet na 11 rat, bez względu na zakres kupowanego ubezpieczenia. Wysokość naszych rat jest niższa od wysokości rat oferowanych przez ubezpieczycieli. Finansujemy polisy wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych.

 • 11. Rozwiązaliście ze mną umowę. Co teraz ?

  W przypadku rozwiązania umowy przez Miniraty, Klient (Pożyczkobiorca) zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania zaległości, wyrównujących saldo pożyczki, łącznie z kosztami odsetek ustawowych oraz wysłanych upomnień i wezwań.